תקנונים

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="תקנון כרטיס מתנה" tab_id="1623995779810-c797d84a-94d0"][vc_column_text]

תקנון כרטיס מתנה סטור פיסי

 1. סטור פיסי ,המפעילה את רשת חנויות סטור פיסי (להלן: "סוטר פיסי" או "הרשתות", לפי העניין), מנפיקה כרטיסי מתנה נטענים המאפשרים למחזיק בהם רכישת מוצרים ברשתות בלא הגבלות, למעט כמפורט בתקנון זה להלן (להלן: "כרטיס המתנה" או "הכרטיס", לפי העניין).
 2. כרטיס המתנה

2.1. כרטיס המתנה יטען בכל סכום שהרוכש מעוניין בכפוף לאמור לסעיף ‎2.2 להלן, אולם לא פחות מ- 50 ₪ ולא יותר מ- 1000 ש"ח .הכרטיס מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום הטעון בו כדין לרכישות ברשתות (להלן בהתאמה: "כרטיס המתנה" ו- "ערכו הנקוב")

2.2. הכמות המקסימלית של כרטיסי מתנה לרכישה ולהטענה בעסקה אחת היא 5 כרטיסי מתנה.

2.3. רכישת כרטיס המתנה על ידי הלקוח תתאפשר באמצעות אמצעי תשלום אחד בלבד ולא ניתן יהיה לרכושו במספר אמצעי תשלום בעסקה אחת.

2.4. "אמצעי תשלום" בסעיף זה- שיק, כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986) ומזומן. הרשתות יכבדו את כרטיס המתנה במהלך תקופת תוקפו כל עוד קיימת בו יתרה שטרם נוצלה.

2.5. הסכום המקסימלי הניתן למימוש כרטיס מתנה בעסקה אחת לא יעלה על 1,000 ש"ח. תוקפו של כרטיס המתנה הוא חמש שנים (5) מיום טעינת הכרטיס. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

2.6. מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה הינה כדלקמן – החזרת מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות הנפקת שובר זיכוי בהתאם למדיניות סטור פיסי ויחולו על שוברי הזיכוי כאמור הוראות הדין, לפי העניין.

 1. כללי

3.1. כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בכרטיס.

3.2. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת הכרטיס, מחזיק הכרטיס לא יפוצה ודין גניבת כרטיס ו/או אבדן הכרטיס ו/או השחתת הכרטיס כדין אבדן מזומנים. מבלי לגרוע מהאמור, סוטר פיסי  שומרת לעצמה את הזכות, להחליף כרטיס שהושחת בכרטיס חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר כרטיס המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

3.4. שובר הטבה שעל פי החלטת סטור פיסי  ושיקול דעתה הבלעדי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או פגום באופן שלא ניתן לשימוש, לא יכובד.

3.5. בירור היתרה למימוש בכרטיסי המתנה ניתן לביצוע בכל עת בקופות סניפי הרשתות או באתר החברה.

3.6. סטור פיסי  רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסי מתנה באופן שבו שינוי התנאים יחול על כרטיסי מתנה שיירכשו לאחר מועד השינוי.

3.7. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס המתנה ובין סוטר פיסי.

3.8. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של הרשתות ובכתובת גורדון 3 נתניה .

3.9. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של סוטר פיסי, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.

3.10. כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986. כל אדם המחזיק בכרטיס מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.

3.11. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.

עדכון תקנון ‏17/06/2021

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="תקנון אתר " tab_id="1623995779827-fb8ac9f0-5629"][vc_column_text]

 1. כללי:
  1. אתר סטור פיסי (להלן “האתר” או “החברה”) משמש כקניין אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
  בעלת האתר הינה חברת טלקום-פיסי-פתרונות תקשורת אינטרנט ומחשבים,.
  2. כל מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ולקבלם, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו עפ”י התקנון וכללי ההשתפות בו.
  הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר:
  1. ההשתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
  מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר:
  1.החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, בסוגים וכמויות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, הפרטים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני, מידות ומשקל המוצר. עם זאת, התמונות המתפרסמות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
  2. כל המוצרים באתר המוצעים למכירה הם חדשים, באריזתם המקורית, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת, בתיאור המוצר.
  3. התוספות והשידרוגים הניתנים כאופציה בחלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר, אינן נכללים בסכום המכירה הרגילה והן כרוכים בתוספת תשלום.
  4. במידה והמוצר אזל מהמלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי.
  חיובים ותשלומים:
  לרשות לקוחותינו עומדים מספר דרכים לתשלום:
  1. ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי. עסקאות מעל 500 ₪ מותנות בחתימה ומילוי פרטי הלקוח בטופס “חיוב כרטיס אשראי” שישלח ללקוח בפקס/דוא”ל ויוחזר אלינו בצירוף תעודת זהות.
  2. ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית.
  3. ביצוע תשלום בהעסקה טלפונית.
  4. במזומן לשליח מחברת השליחויות
  5.תשלום באמצעות PAYPAL בתופסות עלמה של 5%
  6.תשלום באמצעות אפליקציה BIT -(כדי לשלם בעזרת אפליקצה יש לבחור תשלום בכרטיס אשראי ולסרוק את הקוד או לשלוח הודעות SMS לנייד

.
5. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה. רק לאחר אישור ההזמנה או הפקת חשבונית יבוצע החיוב. אי ביצוע חיוב משמעו שלא התקיימה עיסקה בין המזמין לחברה. השארת פרטי תשלום לכשעצמם אינם מחייבים את החברה לביצוע עסקה. לאחר ההזמנה במידת הצורך יווצר עמכם קשר לאישור ההזמנה או להשלים פרטים נדרשים לצורך השלמת ההזמנה.
סטור פיסי שומרת לעצמה את האפשרות לא לבצע הזמנה מסויימת או לבצע ביטול הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של סוטרפיסי&טלקום פיסי.
אספקת המוצרים:
6. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות שנרכש באתר, לכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה.
7. מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח הוא בימי עבודה(בימי א-ה), הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ולהתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה.
8. החברה אינה אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
9. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח באמצעות חברת שלחוויות עד7 -3 ימי עבודה, בעלות של 49 ₪ או באמצעות דואר רשום לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח עד 14 ימי עבודה, בעלות של 29 ₪ (משקל המוצר לא יעלה על 2 ק”ג).
10. באפשרות הלקוח לבצע איסוף עצמי מחנות החברה בתיאום מראש.
11. מוצרים הנשלחים בדואר שליחים יישלחו חינם עד 3 פעמים , אם ולאחר מכן עדיין לא נעשה מענה מצד הלקוח , יחוייב בסכום סמלי של עלות המשלוח בלבד.
אחריות ושירות:
אחריות והגבלת אחריות
1. לאחריות, המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין.
2. האחריות הינה אחריות מוגבלת. החברה הינה ספק שירות בלבד!
3. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או שירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. האחריות היא על כל תקלה טכנית, תפעולית, אך לא על נזק פיזי (קצר חשמלי, שריפה, רטיבות, שבר או שימוש לא נאות במוצר) שנגרם למוצר.
4. האחריות תינתן במעבדת השירות של יבואן אלא אם כן צוין אחרת אחרת. האחריות על המדפסות, סורקים ומחשבים ניידים תינתן במעבדות היבואנים.
5. במקרה של תקלה בתוכנה ולא בחומרה, יחויב הלקוח בעלות בדיקת מעבדה שהינה 150 ₪.
6. במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות עלינו, ואנו נכנס בנעליו של היצרן/יבואן. ונאפשר
o תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר על ידי היבואן.
3. האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
4. . אחריות למוצרים שערכם נמוך מ- 300 ש”ח כולל מע”מ היא לתקופה של 14 יום אלא אם כן צוין אחרת.
אחריות למוצרים שערכם גבוה מ- 300 ש”ח כולל מע”מ היא לתקופה של שנה אחת אלא אם כן צוין אחרת.
5. על חלק מהמוצרים האחריות היא לתקופה של יותר משנה. בתקופת האחריות שהיא מעבר לשנה הראשונה תחול אחריות מוגבלת.
6. . בתקופת האחריות החברה אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים.
7. בתקופת האחריות החברה תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
8. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
10. . זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות לא יעלה על 30 ימים.
11. . האחריות כפופה להגבלות היצרן.
o מקרים בהם לא תחול האחריות
13. . הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
14. במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
15. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
16. . המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
17. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל
18. . המוצר נפגע כתוצאה מחיבור לא תקין לרשת החשמל לרבות כבל חשמל שלא סופק ע”י החברה, שקע חשמל לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
19. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש או הפרעה ברשת הטלפון.
20. . המוצר נפגע כתוצאה מהצטברות אבק, הזנחה, חוסר טיפול בסיסי.
21. . המוצר נפגע כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהתאם להוראות היצרן.
22. . כל שינוי במוצר שנעשה לא ע”י נציג של החברה עלול להפקיע את האחריות למוצר. גם אם נעשה שינוי למוצר, הוא יוחזר לחברה לטיפול במסגרת אחריות רק במצב המקורי שלו. לדוגמה, אם הוחלף המאוורר של המוצר, כאשר הוא יוחזר לחברה הוא יוחזר עם המאוורר המקורי בלבד.
23. . חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון
ביטול עסקה והחזרת מוצר:
מדיניות החזרת מוצרים
1. הרשת תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב עלפי הדין, לרבות:
אכל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש”ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן
) ביטול עסקה(, התשע”א – 2010( )בשלט זה “התקנות”( תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים.
בביטול עסקה לרכישת מוצרי ״בית חכם״ תתאפשר ממועד ביצוע ההזמנה של המוצרים ועד מועד התקנתם אצל הצרכן.
ג.הרשת איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש )לדוגמא – מוצר שנעשתה בו התקנה, או שנערכה בו אקטיבציה(. יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.
ד. לרשת זכות לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך, והכול בכפוף להוראות כל דין.
ה.לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
ו.לא תתאפשר החזרת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול )לדוגמא: תוכנות(, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ז.בעסקת מכר מרחוק )כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1891- (, רשאי הצרכן לבטל בכתב )לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית( את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר )ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים )שאינם ימי מנוחה( לפני המועד בו אמור השירות להינתן( או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין )לפי המאוחר(. גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ח.בעסקה שנעשתה בעקבות “אירוע הצגה” )כהגדרתו בפרט 20 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן)ביטול עסקה(, התשע”א – 2010( יתאפשר החזר כספי בהתאם לקבוע בסעיף 2)5( לתקנות האמורות. ט.זכות ביטול שירות השכרת מוצרים – מוגבלת בהתאם לקבוע בהסכם ההשכרה, ובכפוף להוראות כל דין.
י. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת )כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן( או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.
2. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את הרשת לבצע החזר כספי, הרשת תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. הרשת איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.
3. לרשת שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:
א. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש”ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
ב. הרשת רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.
תמונות להמחשה בלבד
1. לעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
2. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.
3. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק , העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
פרטיות
1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי.
2. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר , מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
מידע נוסף אודות ניתן לקבל בעמדות מדיניות פרטיות
שירות לקוחות
לרשות הגולשים באתר, עומד מוקד שירות הלקוחות של סטור-פיסי . המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
ניתן לפנות למוקד באמצעות “צור קשר” באתר.
ניתן לפנות גם בטלפון: 1800-015-255
או בדוא”ל: cs@store-pc.co.il
עדכון אחרון לתקנון :19/11/2020

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]